جاودانهها

طاهره دباغ ملقب به مادر انقلاب

جاودانه ها

طاهره دباغ ملقب به مادر انقلاب

کلیپ بسیار زیبا از زندگی مرضیه حدیدچی دباغ معروف به طاهره دباغ که امام خکمینی (ره) به ایشان لقب مادر انقلاب را داده اند در این کلیپ گوشه ای از زندگی نامه ایشان را به تصویر کشیده ایم.