جاودانهها

خاطرات دکتر علی آقامحمدی

جاودانه ها

خاطرات دکتر علی آقامحمدی

قسمتی از کتاب خاطرات دکتر علی آقا محمدی با هنرنمایی سید جواد هاشمی کاری زیبا از جاودانه ها می باشد که قسمتی از خاطرات دکتر علی آقا محمدی را با کلیپ زیبا و صوت دلنشین برای مردم بازگو می کند.