امروزه نقش آموزش های مجازی در امر یادگیری مقوله ای انکار ناپذیر است، به طوریکه ضرورت پیاده سازی و استفاده ازتمام ظرفیت های نظام آموزش مجازی برای مدیران کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر جهان امری بدیهی تلقی می گردد. در حال حاضر انواع گوناگون پلتفرم های مدیریت آموزش مجازی دستاوردهایی هستند که در بستر آنها زمینه آموزش از راه دور برای دانش پذیران با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات درفضای اینترنت یا اینترانت فراهم و با کمک مجموعه وسیعی از نرم‌افزارها و روش‌های آموزشی مبتنی بر فعالیت های تعاملی در شبکه‌های مجازی و جلسات از راه دور امکان یادگیری عمومی و تخصصی برای همه افراد در هر مکان و زمانی فراهم شده و بدینسان فن آوری اطلاعات زمینه ساز عدالت آموزشی گردیده است. ناگفته پیداست که امکان توسعه محتوا های آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در این سیستم ها به مراتب از روش حضوری ارزانتر است زیرا:
هزینه‌های بسیاری از جمله هزینه ایجاد فضای آموزشی به‌صورت فیزیکی را حذف کرده
هزینه های پیدا و پنهان تردد برای افراد علاقمند را به صفررسانده
امکان برگزاری آزمون مجازی و ارزیابی مستمر در حین آموزش را فراهم کرده
امکان بارگذاری انواع محتواهای متنوع را مهیا ساخته
امکان پذیرش نامحدود دانش پذیر و افزایش بهره وری مالی را ایجاد کرده
امکان انتخاب متنوع و همزمان چندین دوره و درس توسط دانشپذیر را ممکن ساخته
اکنون شركت خدمات نور رایانه سپهر همراه و همگام با آخرین تحولات فضای آموزش مجازی و عرصه فناوری اطلاعات، بهترین ترین و متنوع ترین خدمات را در بخش توسعه پلتفرم ها و سیستم های مدیریت آموزش مجازی به سازمان های متقاضی در کشور ارائه می کند و مفتخر است که توانسته با در اختیار داشتن به روز ترین امکانات و تجهیزات سخت افزاری مناسب، کیفیت ارائه سرویس خود را از سایر رقبا ممتاز و متمایز سازد.